Tin tức

Gói 30.000 tỉ đồng hỗ trợ mua nhà chỉ còn khoảng 20%
06/11/2019
Theo chuyên gia, tác động của thương chiến cùng những lợi thế về chi phí xây dựng, nhân công và triển vọng phát triển của Việt Nam đã khiến bất động sản công nghiệp nóng lên. Đầu năm 2019, Goertek...
Bất động sản công nghiệp 'nóng' vì loạt nhà máy rời trung quốc
06/11/2019
Theo chuyên gia, tác động của thương chiến cùng những lợi thế về chi phí xây dựng, nhân công và triển vọng phát triển của Việt Nam đã khiến bất động sản công nghiệp nóng lên. Đầu năm 2019, Goertek...
Thị trường bất động sản cần thơ: cơ hội đầu tư
06/11/2019
Theo chuyên gia, tác động của thương chiến cùng những lợi thế về chi phí xây dựng, nhân công và triển vọng phát triển của Việt Nam đã khiến bất động sản công nghiệp nóng lên. Đầu năm 2019, Goertek...
CẬP NHẬT SẢN PHẨM ĐÃ BÁN KHU ĐÔ THỊ – ĐẠI HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬu
06/11/2019
Theo chuyên gia, tác động của thương chiến cùng những lợi thế về chi phí xây dựng, nhân công và triển vọng phát triển của Việt Nam đã khiến bất động sản công nghiệp nóng lên. Đầu năm 2019, Goertek...
9 TÍN HIỆU GIÚP VƠI BỚT ÁM ẢNH BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN
06/11/2019
Theo chuyên gia, tác động của thương chiến cùng những lợi thế về chi phí xây dựng, nhân công và triển vọng phát triển của Việt Nam đã khiến bất động sản công nghiệp nóng lên. Đầu năm 2019, Goertek...

Hotline

0939.466.188