CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 10


17/10/2022, 11:04 AM

THÔNG BÁO

(V/v: Chính sách bán hàng tháng 10.2022 DA Khu đô thị Đại học)

                       

                        Kính gửi:      - Các Đơn vị bán hàng;

                                              - Các Phòng/ Ban liên quan.

                 

-  Nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập tập đoàn Hoàng Quân;

- Căn cứ Tờ trình số 92/TTr-HQCT-2022 và Tờ trình số 93/TTr-HQCT-2022 ngày 06/10/2022 về việc Chính sách bán hàng Dự án Khu đô thị Đại học;

   Công ty Cổ phần Đầu tư - Địa Ốc Hoàng Quân Cần Thơ thông báo đến Các Đơn vị bán hàng, Các Phòng/ Ban liên quan Chính sách bán hàng dự án Khu đô thị Đại học (31ha) như sau:

1. Sản phẩm: Nhà hoàn thiện Dự án Mekong City

2. Thời gian: từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 31/01/2023

3. Chính sách cho khách hàng:

           Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng tiền mặt

3.1 Chính sách trả chậm 03 năm không lãi suất:

       a. Sản phẩm

           Áp dụng cho sản phẩm Dự án 10,7 ha

 

Stt

Mã căn

Số lượng

Hiện trạng

Diện tích đất TB/ căn

Diện tích XD/m2/căn

01

B4: 11,12,13

3

Đất trống

69,3

116,6

02

B5: 9,10,11,12,13,16,17,18,19

9

Đất trống

69,3

115,8

03

B8: 41,42,43,44,45,46

6

Đất trống

69,3

115,7

Tổng

18

 

 

 

      b. Chính sách

 • Trả chậm trong 03 năm không lãi suất.
 • Giá bán áp dụng theo giá chuẩn.
 • Khách hàng nhận nhà phải thanh toán đủ 95% giá trị hợp đồng.
 • Khách hàng được quyền chuyển nhượng trong thời gian thực hiện hợp đồng và được giữ nguyên chính sách đang áp dụng

      c. Phương thức thanh toán

Đợt

Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

Thỏa thuận giữ chỗ

50 triệu

Đợt 1

07 ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận giữ chỗ (Ký HĐGV)

10%

Đợt 2

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 01

2%

….

……

…..

Đợt 11

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10

2%

Đợt 12

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 11

10%

Đợt 13

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 12

2%

….

……

…..

Đợt 23

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 22

2%

Đợt 24

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 23

5%

Đợt 25

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 23

2%

…..

….

Đợt 35

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 34

2%

Đợt 36

Bàn giao nhà hoàn thiện

6%

Bàn giao sổ

5%

Tổng cộng

100%

 

3.2 Chính sách ưu đãi 18%

a. Sản phẩm

Áp dụng cho sản phẩm Dự án 10,7 ha

 

b. Chính sách

 • Giá bán áp dụng theo giá ưu đãi 18%
 • Thanh toán theo tiến độ (dự kiến 12 tháng).
 • Khách hàng nhận nhà phải thanh toán đủ 95% giá trị hợp đồng.
 • Khách hàng được quyền chuyển nhượng trong thời gian thực hiện hợp đồng và được giữ nguyên chính sách đang áp dụng.

c. Phương thức thanh toán

 

Đợt

Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

Ghi chú

Thỏa thuận giữ chỗ

50 triệu

 

01

Ký hợp đồng góp vốn

30%

Xong phần móng

02

Xong sàn 1

20%

Dự kiến 60 ngày

03

Xong nhà thô

20%

Dự kiến 60 ngày

04

Giao nhà hoàn thiện

25%

Dự kiến 60 ngày

Giao sổ hồng

5%

 

Thời gian bàn giao nhà

Dự kiến 12 tháng

 

3.3 Chính sách ưu đãi 30%:

a. Sản phẩm

Áp dụng cho sản phẩm Dự án 10,7 ha

b. Chính sách

 • Giá bán áp dụng theo giá ưu đãi 30%
 • Khách hàng phải thanh toán đủ 95% giá trị sản phẩm trong thời gian 03 tháng
 • Khách hàng nhận nhà phải thanh toán đủ 95% giá trị hợp đồng
 • Khách hàng được quyền chuyển nhượng trong thời gian thực hiện hợp đồng và được giữ nguyên chính sách đang áp dụng.

c. Phương thức thanh toán cụ thể như sau:

Đợt

Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

Ghi chú

Thỏa thuận giữ chỗ

50 triệu

 

01

30 ngày sau đặt cọc, ký hợp đồng góp vốn

30%

Bao gồm cọc

02

30 ngày sau đợt 01

30%

 

03

30 ngày sau đợt 02

35%

 

 

Giao sổ hồng

5%

 

 

100%

 

 

3.4 Chính sách cho nhà đầu tư

a. Sản phẩm

 • Áp dụng cho sản phẩm Dự án 10,7 ha

b. Chính sách

 • Thời gian đầu tư là 03 năm (36 tháng).
 • Cam kết lợi nhuận 10%/năm
 • Giá bán theo giá ưu đãi 30%.
 • Khách hàng nhận lại vốn và lãi vào cuối năm thứ 02 hoặc cuối năm thứ 03.
 • Khách hàng tham gia đầu tư sẽ được ưu tiên mua lại trong 12 tháng đầu theo mức giá đã hợp đồng đã ký.

c. Phương thức thanh toán cụ thể như sau:

 

Đợt

Tiến độ thanh toán

Tỷ lệ thanh toán

Ghi chú

Thỏa thuận giữ chỗ

50 triệu

 

01

30 ngày đặt cọc, ký hợp đồng góp vốn

30%

Bao gồm cọc

02

30 ngày sau đợt 01

30%

 

03

30 ngày sau đợt 02

35%

 

 

Giao sổ hồng

5%

 

 

100%

 

 

                                                                                                   Cần Thơ, ngày…. tháng … năm 2022

                                                                           CÔNG TY CP ĐẦU TƯ -  ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN CẦN THƠ

 

Ý kiến của bạn

Hotline

0939.466.188