THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TĂNG HẠN MỨC VỐN VAY MUA NHÀ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP

Mới đây, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM đã ký ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức vốn vay cho đối tượng người thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở TP để mua nhà. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5 tới đây.

20150519161620-96e9

Tp.HCM đã quyết định tăng hạn mức vốn vay cho người thu nhập thấp vay mua nhà

Theo quyết định này, Tp.HCM đã sửa đổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho người có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở TP để tạo lập nhà ở như sau: Từ năm 2015 trở về sau, hạn mức vốn vay được tăng từ 400 triệu đồng lên 500 triệu đồng/01 hồ sơ với thời hạn cho vay tối đa là 15 năm.

Như vậy, từ thời điểm năm 2010 đến nay, đây là lần thứ 2 UBND Tp.HCM quyết định sửa đổi, tăng vốn cho vay đối với đối tượng người thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở. Mỗi lần sửa đổi, hạn mức vốn vay đều tăng thêm 100 triệu đồng. Việc tăng mức cho vay như vậy, ngoài việc để phù hợp tình hình thực tiễn còn có thể coi là một động thái tích cực của TP nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp sớm ổn định cuộc sống.

Quyết định này không áp dụng đối với những trường hợp đã được giải quyết hồ sơ vay trước ngày Quyết định có hiệu lực.

(Theo Pháp luật Tp.HCM Online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *