pv

 

Lãi suất PVCombank áp dụng cho thời hạn vay 20 năm:

 • Năm đầu: Lãi suất 7,99%
 • Năm thứ 2 trở đi: Lãi suất 7,99% cộng với biên độ từ 3,4 đến 4,5%
 • Bảo hiểm tín dụng, 0.11%/năm.

Mức phạt trả trước hạn:

 • Năm thứ nhất:  3%
 • Năm thứ hai:  2%
 • Năm thứ ba:  1%
 • Miễn phí từ năm thứ tư trở đi

 

Lãi suất ngân hàng Sea Bank:

 • Năm đầu: 8%
 • Từ năm thứ 2 trở đi: lãi suất 8% + 3,5%
 • Bảo hiểm cháy nổ: 0,11%/năm
 • Bảo hiểm nhân thọ: 0,0486%/tháng

 

Lãi suất ngân hàng SCB áp dụng cho thời hạn vay 15 năm:

 • Năm đầu: 8% – 9%
 • Từ năm thứ 2 trở đi: lãi suất năm đầu + 4%