LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG KHU HIỆU BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI – THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN CẦN THƠ

LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG KHU HIỆU BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI – THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN CẦN THƠ

Sáng ngày 04/07/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ tổ chức lễ động thổ xây dựng Khu Hiệu Bộ Trường Đại Học Đồng Bằng Sông Cửu Long và Chung cư Nhà ở Xã hội – Thương mại Hoàng…

Xem thêm