Hình Ảnh

Hình Ảnh

Với mong muốn mang lại những ngôi nhà tiện nghi,  một cuộc sống “an cư lạc nghiệp” cho người dân trong vùng, tập thể nhân viên Công ty Hoàng Quân Cần Thơ vẫn hăng say lao động ngày đêm .…

Xem thêm